До "БГ 77" ЕООД,
гр. София, ул. Падина 2 и ЕИК 205685478,

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Стоката е поръчана на:
Стоката е получена на
Съгласявам се личните данни да бъдат обработени за целите на сайта